NEVENKA PAVIC

Artista Multidisciplinar. 1973. Santiago de Chile.

Pavic refresca a l'espectador amb elements lligats a les cultures tutelars, on l' afecció a la terra i les seves materialitats resignifiquen i valoritzen els elements comuns i les quotidianes ritualitats de l'ésser, on els actes relacionals amb l'entorn perden cada vegada més significancia en aquesta contemporaneïtat aliena als nostres orígens.


Web