MIQUEL ROURA

Pintor. 1968. Barcelona.

El meu treball actual es basa en el text com un element plàstic sense lligams a la seva comprensió llingüística, buscant en ella, la força del gest, del "cursus" i el "ductus" cal·ligràfic, del moviment enèrgic de la mà i el braç, el text com a color, taca, textura, ritme, composició i en definitiva obra artística.


Web