LAIA NOAL

Artista Multidisciplinar. 1985. Barcelona.

L'obra de Laia Noal gira entorn del paisatge i el territori, centrant-se en la construcció que fem del paisatge i el diàleg que establim amb l'entorn.

L’interessa especialment de quina manera intervenim i incidim en ell constantment, generant així unes tensions entre allò que considerem natural i allò que cataloguem com artificial. Tensions que busca reflectir en les seves obres.


Web