FRANCESCA D'ALFONSO

Escultora. 1971. Florencia.

Francesca va néixer a Florència el 1971. Des de 2006 viu i treballa entre Barcelona i Florència. Va cursar estudis a l'Escola d'art a Florència i a I.S.I.A. (Disseny industrial) a Florència.


Web