FINA BALP TEIXIDÓ

Cadires. Barcelona.

“Seure o no seure” És un projecte d’obres que parteixen de l’estructura d’una cadira i sempre comporten una transformació plàstica i conceptual. Es tracta d’aconseguir que la cadira, objecte d’ús quotidià, tot perdent la seva funció original, transcendeixi envers allò que no serveix per a res, però que és imprescindible pel que ens aporta la seva bellesa.

M’interessa l’acció de despullar per, a continuació, vestir de manera que el nou embolcall transformi la identitat de l’objecte. M’impulsa la necessitat de reciclar per a revitalitzar allò que havia estat deteriorat. Em motiva la recerca del contrast de textures i la compenetració entre materials de naturaleses distants: fusta, vidre, teixit, guix.

Em fascina la possibilitat de recrear cadires, cadascuna amb personalitat pròpia i irrepetible. La meva pretensió final és replantejar la individualitat d’allò que originàriament formava part d’un col·lectiu sense diferències entre els elements que l’integraven: Un objecte que obté la seva ànima després d’haver estat alterat, reutilitzat, transformat.


Web