ELENA RODRIGO ESTEVAN

Pintora. Barcelona.

L' objecte de les meves recerques tant en gravat com en pintura i ara en fotografia és la matèria: els seus límits, les seves possibilitats expressives, i les interaccions de color.

En pintura aprofito la fluïdesa del medi acrílic que deixo caure i ho faig discórrer sobre el llenç. Sense un disseny previ, cada color es tria en funció dels anteriors, i així vaig construint un joc de verticals i horitzontals que van formant trames o xarxes amb les que intento comunicar energia i color.


Web