CARME GAROLERA

Pintora. 1955. Mataró.

Dins la meva feina, sempre hi ha hagut una relació intensa amb elements de la natura, potser a causa dels meus orígens familiars; és per això que apareixen, en gran part, de les meves obres.

A través d’aquests elements, la càrrega simbòlica i la meva manera de veure’ls, hi ha un “no conscient” que atrapa la mirada en un punt concret, un objecte, un punt de llum... els quals generen sentiments, reflexions i paral·lelismes amb la vida i la realitat. Tot això es materialitza en el treball creatiu.


Web